Etický kodex

Ve své práci se snažíme řídit přísnými etickými pravidly a nepřekračovat určité hranice

  1. Neprovádíme děšení k smrti.
  2. Neprovádíme děšení, z kterého hrůzou zbělají vlasy na hlavě.
  3. Neprovádíme děšení osob se sníženou schopností orientace.
  4. Neprovádíme děšení osob mladších 10 let.
  5. Součástí děšení nikdy nemůže být poškození majetku děšené fyzické nebo právnické osoby.
Knihovna etického kodexu
Knihovna etického kodexu